Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 27 maja 2024
Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
słonecznie
27°C

Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap II

 

Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

„STWORZENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ NA TERENIE K OSI – ETAP II”

 

Na terenie Gminy Stare Miasto zakończyła się realizacja zadania w ramach projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap II”.

 

Projekt współfinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 3: Energia

Działanie 3.3: Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska

Poddziałanie 3.3.1: Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

 

Działania zrealizowane na terenie Gminy Stare Miasto:

 • Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego: wykonanie efektywnie energetycznego oświetlenia ulicznego przy ul. Rumińskiej w Starym Mieście - 28 punktów świetlnych.

 

Koszt ogólny zadania na terenie gminy: 218 940,00 zł

Kwota dofinansowania z WRPO 2014+: 186 099,00 zł

 

Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI - etap II

Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI - etap II

 


 

Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

„STWORZENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ NA TERENIE K OSI – ETAP II”


Projekt realizowany na obszarze gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Bezpośrednimi Beneficjentami są Partnerzy Projektu, tj.: Miasto Konin oraz Gminy: Golina, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Rzgów, Stare Miasto, Ślesin.

 

Realizacja projektu pozwoli na ograniczenie szkodliwej emisji dwutlenku węgla i poprawę stanu środowiska, poprawę bezpieczeństwa ruchu ulicznego a także zwiększy atrakcyjność podróżowania środkami komunikacji publicznej poprzez poprawę dostępności transportowej. Projekt przyniesie także zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego.

 

Celem nadrzędnym projektu jest stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI poprzez zwiększenie integracji różnych środków transportu, dostosowanie taboru miejskiego do wymogów unijnych norm środowiskowych i technicznych, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez rozwój czystych form transportu indywidualnego i publicznego, zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych na terenie K OSI oraz

 

Realizacja Projektu przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, co jest szczególnie istotne w kontekście przekroczeń dopuszczalnych wartości pyłu PM10 na obszarze objętym Projektu. Jednocześnie realizacja Projektu pozwoli na stworzenie sprawnego i bezpiecznego systemu publicznego transportu zbiorowego o wysokiej jakości świadczenia usług, spełniającego standardy UE w zakresie ochrony środowiska (wymiana pojazdu spełniającego najniższe normy Euro na nowy - elektryczny), konkurencyjnego względem transportu indywidualnego.

 

Projekt przyczyni się do osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności na terenie K OSI.

 

Konieczność realizacji Projektu wynika z potrzeby poprawy jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego oraz integracji różnych form transportu. Tym samym realizacja projektu umożliwi zmianę zachowań podróżnych - częściową rezygnację przez mieszkańców z samochodów na rzecz rowerów. Na skutek montażu efektywnego ekologicznie oświetlenia ulicznego poprawie ulegnie także bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

Wśród celów wyróżnia się m.in.: szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego indywidualnego, ochronę środowiska naturalnego, dostosowanie miejskiej komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców, w tym z niepełnosprawnościami lub osób z ograniczoną możliwością poruszania się, poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

 • Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego.
 • Budowa dróg dla rowerów na terenie K OSI.
 • Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego.
 • Działania informacyjno – promocyjne.

 

Wskaźniki produktu:

 • liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (szt.): 1 (2020 r.),
 • pojemność zakupionego transportu pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (osoby): 75 (2020 r.),
 • długość wspartej infrastruktury rowerowej (km): 2,44 (2020 r.), w tym: 0,73 km (2019 r.) i 1,71 km (2020 r.),
 • liczba nowych/zmodernizowanych punktów świetlnych (szt.): 199 (2020 r.), w tym: 136 (2019 r.) i 63 (2020 r.),
 • liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych (szt.): 1 (2020 r.).

 

Wskaźniki rezultatu:

 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony ekwiwalentu CO2/rok): 76,56 Mg CO2/rok,
 • wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (EPC): 0,
 • wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (EPC): 0

 

Data rozpoczęcia projektu: 2019-08-30

Data zakończenia projektu: 2021-01-21

 

Całkowita wartość projektu: 6 254 134,36 zł

Kwota kosztów kwalifikowanych: 4 690 043,69 zł

Kwota dofinansowania: 3 986 537,13 zł

 

Działania realizowane na terenie Gminy Stare Miasto:

 • Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego: wykonane efektywnie energetycznego oświetlenia ulicznego przy ul. Rumińskiej w Starym Mieście - 28 punktów świetlnych.


DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.