Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 22 kwietnia 2024
Imieniny: Kaja, Leon, Łukasz
pochmurno
3°C

Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III

 

Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III”

 

Oś Priorytetowa 3 „Energia”

Działanie 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”

Poddziałanie 3.3.1. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”

  

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020

 

Projekt realizowany na obszarze gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Bezpośrednimi Beneficjentami są Partnerzy Projektu, tj.: Miasto Konin oraz Gminy: Golina, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto.

 

Celem nadrzędnym niniejszego projektu jest rozbudowa zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI. W wyniku jego realizacji wybudowanych zostanie 6 dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych na terenie K OSI w mieście Konin (0,36 km) i gminach: Golina (0,51 km), Rzgów (0,64 km), Stare Miasto (1,08 km), Kazimierz Biskupi (0,45 km) i Krzymów (0,41 km) o łącznej długości 3,444 km, budowa efektywnego energetycznie oświetlenia istniejących dróg rowerowych w gminie Kramsk - 25 szt., przeprowadzone zostaną kompleksowe działania informacyjno-promocyjne (zakup i montaż tablic informacyjnych - 14 szt. i przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach - 1 kpl.) oraz opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu - studium wykonalności (usługa - 1).

 

Ostatecznymi beneficjentami będą wszyscy mieszkańcy obszaru K OSI. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego projektu, tj. zwiększenia wykorzystania transportu indywidualnego niskoemisyjnego (rowerów) na terenie K OSI oraz do ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszonej emisji hałasu i substancji zanieczyszczających, poprawy bezpieczeństwa w czasie podróży uczestników ruchu ulicznego (pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych) a także podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez działania informacyjno-promocyjne.

 

Celem nadrzędnym niniejszego projektu jest rozbudowa zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI. Realizacja projektu znacząco wpłynie na poprawę poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w mieście Konin i gminach partnerskich, poprzez rozwój bezpiecznych, spójnych i funkcjonalnych form niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

  • Budowa dróg dla rowerów i ciągów pieszo – rowerowych na terenie K OSI.
  • Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia istniejących dróg dla rowerów.
  • Działania informacyjno – promocyjne.
  • Przygotowanie dokumentacji projektowej – studium wykonalności.

 

Wskaźniki produktu:

- Długość wspartej infrastruktury rowerowej (km): 3,444

- Liczba nowych punktów świetlnych (szt.): 25,

- Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych (szt.): 1.

- Liczba osób korzystających z wybudowanych dróg rowerowych 27.703 osoby/rok

 

Wskaźniki rezultatu (2022 r.):

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony ekwiwalentu CO2/rok): 11,24 Mg CO2/rok

- wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (EPC): 0

- wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (EPC): 0

 

Termin rozpoczęcia projektu: 03.07.2020 r.

Termin zakończenia projektu: 31.05.2022 r.

 

Całkowita wartość projektu: 2 919 688,66 zł

Kwota kosztów kwalifikowanych: 1 936 414,29 zł

Kwota dofinansowania: 1 645 952,13 zł

  

Działania realizowane na terenie gminy Stare Miasto:

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na trasie Janowice  - Żychlin  o dł. 1,081 km.

  

Całkowita wartość zadania: 512 405,70 zł

Kwota dofinansowania: 205 000,00 zł

 

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.