Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 19 czerwca 2024
Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna
słonecznie
17°C
Powróć do: WRPO 2014-2020

Program Rewitalizacji dla Gminy Stare Miasto

 

Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Spójności

 

Dnia 14 grudnia 2017 roku Uchwałą nr 4699/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego „Program Rewitalizacji Gminy Stare Miasto na lata 2017-2023” został wpisany do „Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego”.

  

http://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/wykaz-programow-rewitalizacji-gmin-wojewodztwa-wielkopolskiego-aktualizacja-15-12-2017

 

 


 

 

Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Spójności

 

UCHWAŁA RADY GMINY  STARE MIASTO W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY STARE MIASTO NA LATA 2017-2023

  

Uchwałą Rady Gminy Stare Miasto nr XXXVIII/277/2017 z dnia 26 października 2017 r. przyjęto Program Rewitalizacji Gminy Stare Miasto na lata 2017 – 2023.

 

Uchwała wraz z załącznikiem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Miasto, zakładka Rada Gminy:

  

http://bip.stare-miasto.pl/content.php?cms_id=222||m=7 

Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Spójności

 

Program rewitalizacji  - spotkanie z interesariuszami w Gminie Stare Miasto

 

 

W związku z opracowaniem „Programu rewitalizacji Gminy Stare Miasto na lata 2017-2023” w dniu 27 października 2017 r. przeprowadzone zostało spotkanie informacyjne z interesariuszami Programu. 

 

W spotkaniu aktywny udział wzięli Radni Gminy Stare Miasto, sołtysi, przedstawiciele jednostek edukacyjnych i organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy.

 

Przedstawione zostały  cele i założenia „Programu rewitalizacji Gminy Stare Miasto na lata 2017 -2023”oraz kierunki rewitalizacyjne zmierzające do poprawy jakości życia w naszej Gminie.

 

Dziękujemy za aktywny udział!

 

Wójt Gminy Stare Miasto

Ryszard Nawrocki

 

Program rewitalizacji dla Gminy Stare Miasto

 


 

Program rewitalizacji dla Gminy Stare Miasto


Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Spójności

 

Program rewitalizacji  - spotkanie z interesariuszami w Gminie Stare Miasto

  

W  dniu 22 sierpnia 2017 r. odbyło się  spotkanie informacyjne i warsztaty z  interesariuszami rewitalizacji Gminy Stare Miasto, na którym przedstawione zostały wypracowane cele i kierunki rewitalizacji oraz planowane działania zmierzające do poprawy jakości życia w naszej Gminie.

 

Dziękujemy za aktywny udział!

 

Program rewitalizacji dla Gminy Stare Miasto

Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Spójności

 


 

Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

W związku z prowadzonymi pracami nad „Programem rewitalizacji Gminy Stare Miasto” mam przyjemność poinformować, iż w dniu 22 sierpnia 2017 r. przeprowadzone zostanie spotkanie informacyjne, na którym będziemy chcieli przedstawić Państwu wypracowane cele, kierunki rewitalizacji oraz planowane działania zmierzające do poprawy jakości życia w naszej Gminie.

 

Spotkanie informacyjne przeprowadzone będzie z interesariuszami rewitalizacji w formie warsztatów. Spotkanie odbędzie się 22 sierpnia 2017 r. w budynku Pensjonatu nad Zalewem przy ulicy Wypoczynkowej 3 w Starym Mieście o godz. 15:30.

   

Wójt Gminy Stare Miasto

/-/ Ryszard Nawrocki

 

Program rewitalizacji dla Gminy Stare Miasto

 


 

Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Spójności

 

Program rewitalizacji  - spotkanie z interesariuszami w Gminie Stare Miasto

 

W dniu 20.07.2017 r. odbyło się spotkanie w sprawie wyznaczenia obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stare Miasto.

Celem spotkania było poznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz wypracowanie działań
w procesie rewitalizacji gminy.

Podczas spotkania z mieszkańcami przeprowadzone zostały warsztaty informujące o procesie rewitalizacji, jego istocie, celach i zasadach prowadzenia działań rewitalizacyjnych.
Zgłaszano propozycje i uwagi dotyczące opracowanej Diagnozy stanu Gminy Stare Miasto.

Już wkrótce kolejne spotkanie z mieszkańcami.

Serdecznie zapraszamy!

 

Program rewitalizacji dla Gminy Stare Miasto

Program rewitalizacji dla Gminy Stare Miasto

Program rewitalizacji dla Gminy Stare Miasto

Program rewitalizacji dla Gminy Stare Miasto

 


 

Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

Dla naszej Gminy został opracowany projekt Diagnozy stanu będącej częścią „Programu rewitalizacji Gminy Stare Miasto”. Zadanie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do ujęcia w „Programie rewitalizacji Gminy Stare Miasto”. Zgłaszane pomysły powinny się przyczyniać do ożywienia społeczno-gospodarczego i poprawy warunków i jakości życia w naszej Gminie. Projekty mogą dotyczyć kwestii społecznych, a także gospodarczych i infrastrukturalnych oraz odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności. Wszystkie zgłoszone projekty zostaną przeanalizowane pod kątem ich spójności i zgodności z założeniami i kierunkami działań dla naszej Gminy.

 

Proszę o składanie propozycji na załączonym formularzu.

 

Niniejszą propozycję projektu rewitalizacyjnego do ujęcia w Programie rewitalizacji Gminy Stare Miasto można dostarczyć do dnia 31 lipca 2017 r.:

a)     drogą elektroniczną na adres: wnioski@stare-miasto.pl lub sekretariat@stare-miasto.pl

b)     drogą pocztową lub osobiście do Urzędu Gminy w Starym Mieście, ul. Główna 16B 62-571 Stare Miasto

 

 

Wójt Gminy Stare Miasto

Ryszard Nawrocki

 

 

Pliki do pobrania:

Karta projektu rewitalizacyjnego.pdf

Diagnoza stanu Gminy Stare Miasto.pdf

 


 

Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Spójności

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

W związku z opracowaniem DIAGNOZY STANU do „Programu rewitalizacji Gminy Stare Miasto” mam przyjemność poinformować, iż w dniu 20 lipca 2017 r. przeprowadzone zostaną spotkania informacyjne dotyczące wyznaczenia obszaru rewitalizacji gminy.

 

Celem spotkań, będących formą partycypacji społecznej, jest poznanie potrzeb oraz oczekiwań wszystkich interesariuszy, jak również wypracowanie spójnych działań w procesie rewitalizacji gminy. W trakcie spotkań zorganizowane zostaną warsztaty informujące o procesie rewitalizacji, o jego istocie, celach i zasadach prowadzania działań rewitalizacyjnych.

 

Spotkania informacyjne przeprowadzone będą z interesariuszami rewitalizacji w formie warsztatów, których celem jest omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy, a także wyrażenie opinii, zgłaszanie propozycji i uwag. Spotkania odbędą się w następujących terminach:

 

20 lipca 2017 r. w budynku Urzędu Gminy Stare Miasto przy ulicy Głównej 16B o godzinie 14:00dedykowane w szczególności przedstawicielom organizacji pozarządowych i pracownikom Urzędu Gminy oraz jego jednostek organizacyjnych,

 

20 lipca 2017 r. w budynku Pensjonatu nad Zalewem przy ulicy Wypoczynkowej 3 w Starym Mieście o godz. 16:30dedykowane w szczególności mieszkańcom i przedstawicielom podmiotów gospodarczych.

 

W trakcie spotkań przeprowadzone zostaną także ankiety oraz wywiady.

 

Zachęcam do wypełnienia ankiety, dostępnej na stronie www.stare-miasto.pl oraz zgłaszania propozycji, uwag i opinii z wykorzystaniem formularza ankiety.

  

Wójt Gminy Stare Miasto

Ryszard Nawrocki

 

Program rewitalizacji dla Gminy Stare Miasto

 


 

Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Szanowni Mieszkańcy,

  

Nasza Gmina przystąpiła do opracowania „Programu rewitalizacji Gminy Stare Miasto”. Tylko gminy, które będą posiadały programy rewitalizacji, będą mogły skorzystać ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Chcemy poznać Państwa opinie co do problemów, które powinny zostać podjęte w dokumencie, opinie na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji oraz zaplanowanych działań. Zwracam się więc z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej ankiety. Państwa opinie są dla nas bardzo ważne w celu wyznaczenia kierunków rozwoju naszej gminy.

 

Badanie jest dobrowolne i anonimowe, wyniki ankiet zostaną wzięte pod uwagę podczas opracowywania Programu rewitalizacji. Wyniki ankietyzacji zostaną zaprezentowane w formie zbiorczej.

 

Liczymy na Państwa aktywny udział, z góry dziękujemy za podjęty wysiłek i wypełnienie ankiety. Państwa głos w dyskusji przyczyni się do zdiagnozowania i wyprowadzania obszarów zdegradowanych w sposób kompleksowy i odpowiadający na potrzeby mieszkańców.

 

Wypełnione ankiety w formie papierowej można składać w Punkcie Informacyjnym lub w pokoju nr 15 Urzędu Gminy Stare Miasto do dnia 07.07.2017 r. w godzinach pracy urzędu, tj. 7:30-15:30.

 

Link do ankiety: https://goo.gl/forms/e5ISXOA8U8OPejSi1

  

Wójt Gminy Stare Miasto

/-/ Ryszard Nawrocki

 

Pliki do pobrania:

Ankieta rewitalizacja Stare Miasto.pdf 

 


 

Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Spójności

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

Gmina Stare Miasto uzyskała w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin Województwa Wielkopolskiego, finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 dofinansowanie na opracowanie „Programu rewitalizacji Gminy Stare Miasto”.

 

Pierwszym etapem działań jest opracowanie diagnozy i analiza obszarów wymagających rewitalizacji. W ramach zadania prowadzone będą konsultacje oraz spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, przedsiębiorcami, a także wszystkimi interesariuszami zaangażowanymi w proces rewitalizacji Gminy. Opracowanie programu rewitalizacji pozwoli Gminie na podjęcie długofalowych działań, zmierzających do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców, zapobieganie dalszej degradacji obszarów, znajdujących się w stanie kryzysowym, jak również umożliwi Gminie ubieganie się o środki finansowe przewidziane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

  

Wójt Gminy Stare Miasto

Ryszard Nawrocki

 

Program rewitalizacji dla Gminy Stare Miasto

 


 

Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Dnia 6 marca 2017 roku Gmina Stare Miasto podpisała umowę dotacji dla projektu pn. „Opracowanie Programu rewitalizacji Gminy Stare Miasto”.

 

Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Całkowita wartość projektu wynosi  70 200,00 zł, z czego wartość dotacji wynosi: 63 180,00 zł (90%)

 

W ramach projektu opracowany zostanie Program rewitalizacji dla Gminy Stare Miasto. Proces tworzenia dokumentu będzie przebiegać z uwzględnieniem konsultacji społecznych. Głównym celem opracowania Programu rewitalizacji jest sformułowanie skoordynowanych, komplementarnych działań, mających na celu odnowę obszarów problemowych zidentyfikowanych na terenie gminy Stare Miasto. Ponadto  opracowane zostaną procedury pozwalające monitorować sytuację w gminie oraz dokonywać okresowej oceny tej sytuacji.

Opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Stare Miasto będzie także wyznaczało cele, z którymi wszelkie przyszłe przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy będą musiały być zgodne.

 

 


DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.