Oto logo strony. Piękne ono jest

Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI

 

Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

 

Projekt pt„Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na podstawie Umowy nr RPWP.06.03.01-30-0117/17-00 zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  2014 – 2020.

 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ REKRUTACYJNYCH

 

Nr

Organizator

Miejsce/Adres

Termin

1

Gmina Kramsk

 

Urząd Gminy, sala narad, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk

8 maja 2018

godzina 10.00

2

Miasto Konin

Urząd Miejski, Ratusz – sala sesyjna, ul. Wiosny Ludów 6, 62-500 Konin

10 maja 2018

godzina 10.00

3

Gmina Golina

 

Sala Sesyjna, Urząd Miejski w Golinie

ul. Nowa 1, 62-590 Golina

14 maja 2018

godzina 13.00

4

Gmina Krzymów

Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie

Brzeźno, ul. Główna 70A, 62-513 Krzymów

15 maja 2018

godzina 12.00

5

Gmina Kazimierz Biskupi

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim

Plac Wolności 2, 62-530 Kazimierz Biskupi

17 maja 2018

godzina 13.00

6

Gmina Stare Miasto

 

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto,
ul. Główna 16, 62-571 Stare Miasto

21 maja 2018

Godzina 10.00

7

Gmina Rzgów

 

Sala sesyjna, Urząd Gminy Rzgów
ul. Konińska 8  62-586 Rzgów

23 maja 2018

godzina 13.00

8

Gmina Ślesin

 

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie – sala konferencyjna, poziom III,
ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin

24 maja 2018

godzina 10.00

 


Zakładam firmę

Do pobrania: Wstępny formularz rekrutacyjny


Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

 

Od marzenia do własnej firmy  - informacja o rozpoczęciu realizacji projektu

pn. „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą 
na terenie K OSI”

 

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego, którego celem jest  rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnienie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z terenu Konina, Goliny, Ślesina, Kramska, Krzymowa, Kazimierza Biskupiego, Rzgowa i Starego Miasta. Partnerem wiodącym w projekcie jest Miasto Konin. Realizacja projektu jest spowodowana wyższym bezrobociem niż przeciętnie w Wielkopolsce oraz niskim poziomem przedsiębiorczości. 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie osoby bezrobotne, które czują w sobie żyłkę przedsiębiorcy, mają przemyślany pomysł na swój biznes i chęci do ciężkiej pracy, ale stają przed barierą finansową, która uniemożliwia im start albo utrzymanie się na rynku w pierwszych miesiącach działania firmy.

 

Wsparcie oferowane w projekcie:

  • Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie dla 85 uczestników projektu. Szkolenie grupowe oraz indywidualne doradztwo. Tematyka – podstawy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej i pisania biznes planu.
  • Udzielenie 68 uczestnikom projektu dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 25 000 zł.  Podstawą przyznania dotacji jest ocenia biznesplanu.
  • Wypłata finansowego wsparcia pomostowego dla 68 uczestników, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą i otrzymali dotację w wysokości 2 000 zł / miesiąc przez 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności.
  • Usługi rozwojowe dla powstałych przedsiębiorstw, w postaci indywidualnego doradztwa specjalistycznego. Wsparcie zaplanowane dla 34 firm, mające pomóc im w rozwiązywaniu problemów w ramach nowopowstałej działalności.

 

Spotkania informacyjne na temat rekrutacji i wsparcia w projekcie odbywać się będą we wszystkich gminach objętych projektem, począwszy od 15 marca 2018 r.

 

Dla mieszkańców Gminy Stare Miasto spotkanie odbędzie się 
w dniu 15.03.2018 r. w godzinach 10:00 – 12:00 w Bibliotece Publicznej Gminy Stare Miasto, ul. Główna 16, 62-571 Stare Miasto

 

 

Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w biurze projektu od 16 marca 2018 r. Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej – http://www.konin.eu/zakladamfirme/. Biuro projektu - Urząd Miejski w Koninie, Wydział Rozwoju Gospodarczego, ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin, pokój nr 9, tel. 63 240 11 61 oraz pokój nr 13, tel. 63 240 12 76, czynne w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Projekt pt. „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  2014 – 2020. Wartość projektu – 3 999 976,92 zł, dofinansowanie - 3 799 978,07 zł.