Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Fundusze unijne

WRPO 2014-2020

Przedsięwzięcie pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Mieście, gmina Stare Miasto”

 

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu

 

w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność straży pożarnych

 

 

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Mieście

 

Przedsięwzięcie dotyczy zakupu z dostawą i montażem 14 sztuk paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 6,30 kWp wraz z osprzętem i elementami mocującymi na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Mieście położonej na działce o numerze ewidencyjnym 142/2, obręb Stare Miasto,
ul. Rychwalska 1.

Wyprodukowana energia elektryczna wykorzystywana będzie na potrzeby własne OSP Stare Miasto.

Realizacja propjektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego jednostki, a tym samym ograniczenia zużycia energii ze źródeł kopalnych.

 

https://www.wfosgw.poznan.pl/