Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 19 czerwca 2024
Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna
słonecznie
19°C

„Działania planistyczne dla Gminy Stare Miasto przez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz aktualizację Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe”

Przedsięwzięcie pn. „Działania planistyczne dla Gminy Stare Miasto przez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz aktualizację Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe” 

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 25 000,00 zł

Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu: 12 500,00 zł

 

Efektem ekologicznym przedsięwzięcia będzie opracowanie dokumentów strategicznych, tj. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto oraz aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stare Miasto. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej koncentrować się będzie na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększaniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów cieplarnianych na obszarze gminy Stare Miasto. PGN pozwoli zaplanować na najbliższe lata działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy, pozwalające osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Plan określi działania konieczne do podjęcia przez samorząd przyczyniających się do osiągnięcia celów w zakresie redukcji emisji CO2 i zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych. PGN tworzony jest na potrzeby opracowania kompleksowej strategii poprawy jakości środowiska, a tym samym życia mieszkańców zgodnie z wymogami i standardami określonymi w dokumentach wyższego rzędu. Ponadto dokument pozwoli na aplikowanie o środki krajowe i unijne na realizację projektów z zakresu ochrony środowiska. Dokument pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stare Miasto na lata 2018 – 2033” wymaga aktualizacji. Celem Planu jest m.in. umożliwienie podejmowania decyzji w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego gminy Stare Miasto. Dokument zawiera ocenę stanu technicznego poszczególnych systemów energetycznych (system ciepłowniczy, elektroenergetyczny i gazowniczy), który określa poziom bezpieczeństwa energetycznego gminy Stare Miasto. Sporządzony bilans potrzeb energetycznych oraz prognoza zapotrzebowania na nośniki energii dają obraz sytuacji w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną oraz gaz. Pozwala to na obniżenie kosztów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, podejmowanie decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych i mieszkaniowych a także wskazanie kierunków rozwoju zaopatrzenia w energię oraz umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej i zwiększenie efektywności energetycznej gminy. Aktualizacja dokumentu pozwoli na ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania gminy na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

https://www.wfosgw.poznan.pl/

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.