Oto logo strony. Piękne ono jest

Program Inwestycji Strategicznych

 


Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska - etap II wraz z budową kolektora tłocznego od oczyszczalni

 

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

 

RZĄDOWY FUNDUSZ

POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 

Projekt pn. „Rozbudowa oczyszczalniścieków w miejscowości Modła Królewska
– etap II wraz z budową kolektora tłocznego od oczyszczalni”

 

DOFINANSOWANIE: 7.101.551,59 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 7.885.361,60 zł

 

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna.

 

Przedmiot i opis inwestycji:

Inwestycja dotyczy rozbudowy gminnej biologiczno–mechanicznej oczyszczalni ścieków
w miejscowości Modła Królewska na działkach o nr ew. 568/11 i 569/7 celem zwiększenia
jej przepustowości docelowej do wysokości 2100 m3/doba. II etap inwestycji obejmuje budowę trzeciego żelbetowego zbiornika reaktora sekwencyjnego SBR o śr. 16m i gł. 6m,
budowie kolektorów i sieci kablowych łączących nowy obiekt z istniejącą infrastrukturą,
wymianę automatyki i urządzeń oraz budowę kolektora tłocznego od oczyszczalni o dł. 3908 m.

Polski Ład

 


Przebudowa ulic Jesionowej i Kasztanowej wraz z budowa kolektora deszczowego w miejscowości Stare Miasto

 

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

 

RZĄDOWY FUNDUSZ

POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 

Projekt pn. „Przebudowa ulic Jesionowej i Kasztanowej wraz z budową kolektora deszczowego
w miejscowości Stare Miasto”

 

DOFINANSOWANIE: 2.161.725,00 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2.275.500,00 zł

 

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura drogowa, Kanalizacja deszczowa.

 

Przedmiot i opis inwestycji:

Projekt dotyczy przebudowy dwóch odcinków dróg o łącznej długości 610m: ul. Jesionowa o dł. 260m oraz ul. Kasztanowa o dł. 350m. Zakres rzeczowy obejmuje budowę jezdni, obustronnych chodników, obustronnych opasek i odwodnienia w postaci kolektora deszczowego o łącznej długości 720 m.

 

Polski Ład