Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Ochrona środowiska

Czyste Powietrze

plakat

logo czyste powietrze

PROGRAM PRIORYTETOWY CZYSTE POWIETRZE

Program Czyste powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć (w szczególności w zakresie wymiany źródła ciepła  oraz zadań termomodernizacyjnych) realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

 

Szczegółowych informacji nt. zasad Programu Czyste powietrze można zasięgnąć:

- w Gminnym Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym Programu Czyste Powietrze w siedzibie Urzędu Gminy Stare Miasto

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (61 44 99 254, 61 44 99 255)

- na stronie Programu Czyste Powietrze: www.czystepowietrze.gov.pl

- infolinii Programu: 22 340 40 80

 

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” W URZĘDZIE GMINY STARE MIASTO

Adres: Urząd Gminy Stare Miasto, 62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16B, pokój nr 102 i pokój nr 103

e-mail:  alewandowska@stare-miasto.pl

e-mail: odpady@stare-miasto.pl

tel. 63 2416216 wew. 288 lub 286

strona: www.stare-miasto.pl

 

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” w Urzędzie Gminy Stare Miasto czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.:

- w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, 

- we wtorki od 7:30 do 17:00 

- w piątki od 7:30 do 14:00. 

 

Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Stare Miasto mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu Gminy w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie, a następnie w zakresie przygotowania wniosku o płatność (rozliczenie przyznanego dofinansowania).

Średnio raz na kwartał odbywają się także spotkania informacyjne dla mieszkańców na temat zasad Programu Czyste Powietrze – informacja przekazywana jest za pośrednictwem strony internetowej, Facebooka oraz poprzez sołtysów (kurenda).

Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W związku z zawartym przez Gminę stare Miasto porozumieniem dot. realizacji programu, wnioski o dofinansowanie można składać za pośrednictwem Gminy, data złożenia wniosku w siedzibie Urzędu Gminy Stare Miasto jest data złożenia wniosku w funduszu. Gmina zobowiązana jest przekazać wniosek do funduszu  w terminie 5 dni roboczych.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpatruje wnioski właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Stare Miasto.

Adres:  60-541 Poznań, ul. Szczepanowskiego 15a

tel. 61 4499 254
tel. 61 4499 255
e-mail: doradztwo@wfosgw.poznan.pl

strona: www.wfosgw.poznan.pl

 

Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Stare Miasto (od początku programu do 30.06.2024 r.):

- liczba złożonych wniosków: 787

- liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 386

- sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 12 196 533,87 zł

 

 


 

ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE – obowiązujące od 14.06.2024 r. 

Od dziś, tj. od 14 czerwca 2024 r. obowiązuje nowa wersja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Komunikat NFOŚIGW i nowa wersja programu są dostępne pod tym linkiem:

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” dotyczące pomp ciepła - Program „Czyste Powietrze”


 

INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 22 kwietnia 2024 r.

Obowiązkowa lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), jedna szansa na najwyższe dofinansowanie, doprecyzowanie prefinansowania i pełnomocnictwa oraz wzmocnienie budżetu środkami europejskimi – to nowości, które od 22.04.2024 r. czekają na osoby korzystające z programu „Czyste Powietrze”. 

„Zmieniliśmy program „Czyste Powietrze”, kierując się troską o naszych beneficjentów. Aktualne zasady mają chronić wnioskodawców i ograniczać nieuczciwe praktyki związane m.in. ze sprzedażą nieefektywnych urządzeń, które bez termomodernizacji domu, zamiast obniżać, to podwyższają rachunki za ogrzewanie” – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Ale to nie koniec nowości w „Czystym Powietrzu”, bo program zyskał właśnie nowe finansowanie.

„Mamy kolejne duże pieniądze dla Polaków na wymianę kopciuchów i termomodernizację domów. To aż 6,4 miliarda złotych z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), które obok środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), zapewniają nam ciągłość i stabilne finansowanie „Czystego Powietrza” w najbliższym czasie. To ogromy sukces, wypracowany wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska” – dodaje prezes NFOŚiGW.

Uszczelnienie listy ZUM dotyczy wszystkich

Obecna wersja programu z dnia 22.04.2024 r. zobowiązuje wnioskodawców – od 14.06.2024 r. – do wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę ZUM. To ma być gwarancja wyboru urządzeń o potwierdzonej jakości, czyli takich, które spełniają deklarowane w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametry oraz rzeczywiście przełożą się na efektywniejsze (tańsze) ogrzewanie polskich domów.

Nowe zasady stwarzają trzy opcje dla wnioskodawców:

1.      wniosek złożony do 21.04 – pozwala na dotację na urządzenia spoza listy ZUM;

2.      wniosek złożony od 22.04 i dowód zakupu urządzenia do 13.06 – pozwala na dotację na urządzenia spoza listy ZUM;

3.      wniosek złożony od 22.04 i dowód zakupu urządzenia od 14.06 – dotacja tylko na urządzenia z listy ZUM.

Zamknięcie listy zielonych urządzeń i materiałów dotyczy również producentów i dystrybutorów pomp ciepła. Wszystkie pompy ciepła, znajdujące się obecnie na liście ZUM, wymagają uzupełnienia dokumentacji o raport z badań z niezależnych akredytowanych laboratoriów z terenu EU lub EFTA. Uszczelnienie listy ZUM – jak już wspomniano – obejmuje również kotły zgazowujące drewno i te na pellet drzewny, ale w tym przypadku nie są wymagane dodatkowe dokumenty. O szczegółach technicznych nowych wymogów, pisaliśmy wielokrotnie na stronie programu: czystepowietrze.gov.pl.

Najwyższe dofinansowanie 

Kolejną istotną zmianą w „Czystym Powietrzu” jest kwestia zasad wnioskowania w ramach części 3) programu. Beneficjent, który skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania na dany budynek – na podstawie wniosku złożonego od 22.04.2024 r. – będzie mógł starać się o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania). Tutaj też – podobnie jak przy liście ZUM – obowiązuje okres przejściowy do 13.06.2024 r. włącznie.

Nowe reguły dotyczące najwyższego dofinansowania należy rozumieć tak, że:

·        Wniosek o dotację złożony do 21.04 – zmiany Cię nie dotyczą;

·        Wniosek o dotację złożony od 22.04 do 13.06 – okres przejściowy, uwzględniający poniższy warunek;

·        Wniosek o dotację złożony od 14.06 lub później – zmiany Cię dotyczą, jedna szansa na dotację w ramach najwyższego poziomu dofinansowania (część 3) programu) o ile już wcześniej (od 22.04) nie udzielono Ci dotacji z części 3) programu na inny budynek/lokal mieszkalny.

Prefinansowanie i pełnomocnictwo uszczegółowione

W umowie dotacji z prefinansowaniem doprecyzowano, że warunkiem wypłaty zaliczki na konto wykonawcy jest złożenie do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) podpisanej własnoręcznie przez beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki wraz z kopią faktury zaliczkowej (wystawionej na beneficjenta lub beneficjenta i małżonka wspólnie). A ponadto określono czas na złożenie wniosku o płatność – rozliczającego zakres przedsięwzięcia wynikający z danej umowy z wykonawcą – do 120 dni od daty wypłaty zaliczki dotyczącej realizacji tej umowy z wykonawcą.

W przypadku składania wniosku o dotację z „Czystego Powietrza” przez pełnomocnika, teraz wymagane jest pełnomocnictwo z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy notarialnie poświadczonym (czyli z podpisem własnoręcznym złożonym przez wnioskodawcę na pełnomocnictwie w obecności notariusza, bądź wcześniej złożonym podpisem uznanym przez wnioskodawcę przed notariuszem za własnoręczny).

 

Nowe źródła finansowania programu „Czyste Powietrze”

NFOŚiGW sfinalizował właśnie (16.04.2024 r.) w ramach „Czystego Powietrza” podpisanie szesnastu umów (ze wszystkimi wfośigw) dotyczących projektów grantowych z unijnego programu FEnIKS. Teraz, po złożeniu przez wojewódzkie fundusze pierwszych wniosków o płatności zaliczek, nastąpi uruchomienie tego nowego finansowania.

Wdrożenie środków FEnIKS (6,4 mld zł na lata 2024-29), to szansa dla ponad 145 tys. gospodarstw domowych na dotacje do wymiany ponad 111 tys. źródeł ciepła i modernizację ok. 100 tys. budynków.

Pieniądze dla każdego

Program „Czyste Powietrze” – z budżetem 103 mld zł – to największa proekologiczna inicjatywa w polskiej historii, służąca skutecznej walce ze smogiem oraz poprawie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. „Czyste Powietrze” to szansa dla Polaków obecnie nawet na 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji na termomodernizację i nowe źródło ciepła. Dotychczas (stan na 12.04.2024 r.) złożono ponad 832 tys. wniosków na 26 mld zł dofinansowania.

czystepowietrze.gov.pl


Komunikat NFOŚiGW


Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o kontrolach pomp ciepła przeprowadzanych w domach beneficjentów Programu „Czyste Powietrze”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował specjalny komunikat. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że obecnie nie podejmuje tego typu działań celowanych tylko na wspomniane urządzenia.

Kontrolowanie jakości urządzeń, które obecnie zapowiada Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) są nakierowane na nieuczciwych importerów, dostawców i monterów pomp ciepła i to oni, oferując urządzenia niespełniające określonych warunków, powinni się obawiać ewentualnych kontroli, a nie beneficjenci programu „Czyste Powietrze”.

NFOŚiGW ostrzega, aby korzystając z programu „Czyste Powietrze”, zweryfikować wykonawców, którzy realizują termomodernizację domu i wymianę kopciucha i nie dać się oszukać nieuczciwym firmom i ich akwizytorom, którzy oferują produkty niskiej jakości „za darmo”.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kompletnym komunikatem NFOŚiGW, którego treść zamieściliśmy na naszej stronie internetowej i do przekazywania informacji mieszkańcom, potencjalnym beneficjentom Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”: https://www.wfosgw.poznan.pl/aktualnosci-z-funduszu/komunikat-nfosigw-w-sprawie-kontroli-pomp-ciepla-dofinansowanych-z-programu-czyste-powietrze/


Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!


Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła – i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.
Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa – naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb – niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:
– oferowanej ceny usługi i produktu,
– oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,
– oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) – dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl


Zmiany w Programie Czyste Powietrze - od 1 lipca 2023 r. 

Od 1 lipca 2023 r. w ramach Programu Czyste Powietrze, w przypadku źródeł ciepła w postaci kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet drzewny, finansowane są wyłącznie te o podwyższonym standardzie.

Kotły zgazowujące drewno oraz kotły na pellet drzewny bez podwyższonego standardu są kosztem kwalifikowanym pod warunkiem, że wniosek o dofinansowanie obejmujący ten koszt oraz zakup (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montaż kotła został zrealizowany w terminie do 30 czerwca 2023 r. Złożenie wniosku o płatność może nastąpić później – zgodnie z terminem Umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z załącznikami 2, 2a oraz 2b do Programu priorytetowego Czyste Powietrze, od 1 lipca br. dofinansowywane kotły zgazowujące drewno oraz na pellet muszą spełniać następujące warunki:

Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Wymagania techniczne
Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie  
Zakup/montaż kotła zgazowującego drewno o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 (w odniesieniu do suchych spalin w temp. 0°C, 1013 mbar przy O2=10%) z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin w tym budową nowego komina, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

Kotły zgazowujące drewno muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign);

Kotły zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie muszą charakteryzować się obniżoną emisyjnością cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3;

Kotły zgazowujące drewno muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;

Kotły te mogą być przeznaczone wyłącznie do zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego albo do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego oraz zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego. 

Do dofinansowania kwalifikują się jedynie kotły z automatycznym podawaniem pelletu drzewnego.

Do dofinansowania nie są kwalifikowane inne urządzenia wielopaliwowe.

Kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska/brak możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska;

Dodatkowo źródła ciepła muszą docelowo spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych co do kotłów i rodzajów paliwa, o ile takie zostały ustanowione na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem; 

Kocioł musi być eksploatowany ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym/zbiornikiem cwu, którego minimalna bezpieczna pojemność jest określona zgodnie ze wzorem „Pojemność zasobnika” znajdującego się w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Przewody kominowe / spalinowe muszą być dostosowane do pracy z zamontowanym kotłem, co będzie potwierdzone w protokole z odbioru kominiarskiego podpisanym przez mistrza kominiarskiego. 

W przypadku montażu zestawu, musi on spełniać wymagania klasy energetycznej, co najmniej jedną klasę wyżej niż wspomagane źródło ciepła na podstawie etykiety energetycznej dla zestawu.

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie Zakup/montaż kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa, o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 (W odniesieniu do suchych spalin w temp. 0°C, 1013 mbar przy O2=10%) z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin w tym budową nowego komina, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

Kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign);

Kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie muszą charakteryzować się obniżoną emisyjnością cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3;

Kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;

Kotły te mogą być przeznaczone wyłącznie do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego. 

Do dofinansowania nie są kwalifikowane urządzenia wielopaliwowe. 

Dofinansowanie jedynie do kotłów z automatycznym podawaniem paliwa;

Kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska/brak możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska;

Dodatkowo źródła ciepła muszą docelowo spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych, co do kotłów i rodzajów paliwa, o ile takie zostały ustanowione na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem.

Przewody kominowe / spalinowe muszą być dostosowane do pracy z zamontowanym kotłem, co będzie potwierdzone w protokole z odbioru kominiarskiego podpisanym przez mistrza kominiarskiego.

W przypadku montażu zestawu, musi on spełniać wymagania klasy energetycznej, co najmniej jedną klasę wyżej niż wspomagane źródło ciepła na podstawie etykiety energetycznej dla zestawu.

 


 

Zmiany w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze – od 03.01.2023 r.

Wraz z początkiem 2023 roku w życie wejdzie nowa wersja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, w której zaplanowano szereg zmian, które sprawiają, że Program jest jeszcze bardziej przystępny dla potencjalnych  Beneficjentów.

Kluczowe zmiany to:

  •  Podwyższenie progów dochodowych
  •  Podniesienie kwoty wsparcia finansowego
  • Próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrośnie do 135 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji wyniesie aż 66 tys. zł
  • Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna dotacja wzrośnie z 47 do 99 tys. zł

Kluczowe zmiany przy najwyższym wymiarze wsparcia:

  • Progi dochodowe wzrosną z 900 do 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym
  • Progi dochodowe wzrosną z 1260 do 1526 zł na osobę w gospodarstwach jednoosobowych, a wysokość maksymalnej dotacji wzrośnie z 79 do 135 tys. zł
  • Będzie można ubiegać się o 50% dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, czyli przed startem remontu
  • Środki trafią do wykonawców prac, a 1. transza dotacji przelana zostanie na konto w 14 dni od podpisania umowy. Pozostała część w ciągu 30 dni od zakończenia remontu

Wnioski w nowej wersji Programu Czyste Powietrze będzie można składać już od 3 stycznia 2023 roku.

Więcej informacji wraz z dokumentów:

www.czystepowietrze.gov.pl

 

1_CP4CP 

2_CP 3CP 


 

Przypomnienie:


Od 1 stycznia 2022 r. wycofanie dotacji na kotły węglowe w „Czystym Powietrzu”

Przypominamy, że zakup i montaż kotła na węgiel – w ramach programu „Czyste Powietrze” – będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem:

→ złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem ten koszt,

→ oraz zakupu i montażu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.).

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

 


 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu poinformował, że od dnia 06.07.2021 r. rozpoczął się nabór ciągły wniosków o dofinansowanie dla formy dofinansowania jaką jest dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w oparciu o:

• Program priorytetowy „Czyste Powietrze”,

• Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”,

• wzór formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu.

 

Dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub w wydzielonych w tych budynkach lokalach mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Więcej informacji o Programie można znaleźć w Portalu Beneficjenta https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/

oraz na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach, które przystąpiły do jego wdrażania.

Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie internetowej WFOŚiGW https://www.wfosgw.poznan.pl/ i będzie podlegała bieżącej aktualizacji.

Banki udzielają informacji o Programie oraz na podstawie danych przekazanych przez wnioskodawców, wypełniają wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału udzielonego przez siebie kredytu.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu przyjmowane w bankach przekazywane są do WFOŚiGW zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem w celu ich rozpatrzenia oraz podjęcia decyzji o dofinansowaniu.

 

Najważniejsze warunki dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego:

1. kwota kapitału kredytu udzielonego na przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dotację musi być wyższa niż kwota wnioskowanej dotacji na to przedsięwzięcie.

2. warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata Beneficjentowi, przez bank, kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z Programem, w tym, co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych zgodnych z załącznikiem 2 lub 2a do Programu, oraz wykorzystanie tego kredytu przez Beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Uwaga: W przypadku dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu pierwszy koszt kwalifikowany może zostać poniesiony najwcześniej od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu.

 

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

  


 

 logo WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu poinformował o uruchomieniu od 14.01.2020 r. nowych numerów infolinii dotyczących Programu Priorytetowego Czyste Powietrze i Moja Woda:

 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze:

Tel. 61 44 99 255; 61 44 99 256; 61 44 99 254

 

Dodatkowo pod numerem tel. 22 340 40 80 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 działa ogólnopolska infolinia Programu Czyste Powietrze.

 

Program Priorytetowy Moja Woda:

Tel. 61 44 99 257

 


 

logo WFOŚiGW 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w związku z uruchomieniem w październiku br. naboru wniosków dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego dofinansowania, przekazał kompendium wiedzy dla wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Prosimy o zapoznanie się z zaprezentowanymi ulotkami. W przypadku dodatkowych pytań – prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Stare Miasto – tel. 63 24 16 216 w.  

 

 Do pobrania: Ulotka Czyste powietrze (rozmiar: 1972 kB)

  

CZYSTE POWIETRZE – nabór wniosków dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił, że od dnia 21 października 2020 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach części 2 PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE. Beneficjentem części 2 programu może zostać osoba fizyczna – właściciel/współwłaściciel budynku , gdy przeciętny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

- 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym

- 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1713).

 

Szczegółowe informacje na stronie WFOSiGW w Poznaniu:

https://www.wfosgw.poznan.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-dla-beneficjenow-uprawnionych-do-podwyzszonego-poziomu-dofinansowania-w-ramach-czesci-2-programu-priorytetowego-czyste-powietrze/

 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze – dodatkowe numery telefonów i adresy mailowe

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uruchomił dla Punktu Konsultacyjnego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dodatkowe numery telefonów i adresy mailowe.

Ze szczegółami można zapoznać się na stronie WFOŚiGW:

https://www.wfosgw.poznan.pl/punkt-konsultacyjny-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-dodatkowe-numery-telefonow-i-adresy-mailowe/

 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze - ZMIANY

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o zmienioną wersję programu priorytetowego Czyste Powietrze, obowiązywać będzie nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie oraz nowy regulamin naboru wniosków.

Nie ulega zmianie miejsce składania wniosków, właściciele budynków/lokali mieszkalnych na terenie naszej gminy mogą składać wnioski w WFOSiGW w Poznaniu oraz za pośrednictwem gminy Stare Miasto.

 

Szczegółowe informacje na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

https://www.wfosgw.poznan.pl/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-2/

 

PROGRAM PRIORYTETOWY CZYSTE POWIETRZE

W przypadku potrzeby wymiany pieca i konieczności wykonania termomodernizacji budynku o dofinansowanie ubiegać się można w Programie Priorytetowym CZYSTE POWIETRZE. Dla województwa wielkopolskiego dotacji i pożyczek w ww. programie udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Link do programu Czyste Powietrze na stronie WFOŚiGW:

https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

 

Szczegółowych informacji nt. Programu Priorytetowego Czyste Powietrze udziela pracownik Urzędu Gminy Stare Miasto (tel. 63 2416216 w. 288). Po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów pracownik urzędu pomaga mieszkańcom Gminy Stare Miasto w sporządzeniu wniosku o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze.

 

Wnioski o udzielenie dotacji/pożyczki w programie Czyste powietrze, zgodnie z zawartym przez gminę z WFOŚiGW porozumieniem, można składać w Urzędzie Gminy Stare Miasto. Po poddaniu ich ocenie formalnej przekazywane są do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Ponadto od 2020 roku można korzystać z ulgi termomodernizacyjnej (pierwszy raz przy rozliczeniu za 2019 r.) przy rozliczeniu rocznym składanym do Urzędu Skarbowego. Szczegółowe informacje w Urzędzie Skarbowym.