Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: O Gminie

Rys historyczny

 

8-_Kościół_SM 

 

Gmina Stare Miasto istnieje od około 1864 roku . W parafialnych aktach Stanu Cywilnego są wzmianki wskazujące na to, że przed rokiem 1864 istniały samoistne gminy we wsiach: Stare Miasto, Żychlin i Krągola. Siedzibą gminy jest wieś  Stare Miasto. Stare Miasto była to dawna osada targowa z połowy XII wieku położona na skrzyżowaniu szlaków międzynarodowych wchodząca  w skład przedlokacyjnej konińskiej aglomeracji osadniczej. Prawdopodobnie był to początek miasta Konina, które później przeniosło się na północ w bezpieczniejsze miejsce dogodne dla celów obronnych. Nazwa Stare Miasto pojawiła się, gdy istniało już nowe miasto lokacyjne, dla odróżnienia obu osad. Argumentami świadczącymi o randze i funkcji Starego Miasta jest  budowa w XIII wieku w nim późnoromańskiego kościoła, a także położenie na skrzyżowaniu szlaków  międzynarodowych.