Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Urząd Gminy

Kierownictwo Urzędu

Wójt Gminy Stare Miasto
Dariusz Puchała
pok.nr 210
tel.: +48 63 24 16 216

Zastępca Wójta Gminy Stare Miasto
Janusz Frysiak
pok.nr 208
tel.: +48 63 24 16 216

Sekretarz Gminy Stare Miasto
Luiza Kędracka
pok.nr 212
tel.: +48 63 24 16 216

Skarbnik Gminy Stare Miasto
Jolanta Sobczak
pok.nr 306
tel.: +48 63 24 16 216